Construcción de edificio de viviendas en Rúa da Cultura, concello de A Estrada

edificio de viviendas en Rúa da Cultura